راه های وفادار کردن مشتریان
کسانی که در فرآیند فروش حضور دارند ارزش مشتریان وفادار را خوب می دانند . اما چطور می شود مشتریان را وفادار کرد ؟!
دراینجا به هشت قانون ساده برای وفادار کردن مشتریان حتی در شرایط رقابتی اشاره می کنیم.
قانون هایی ساده که انجام آنها می تواند نتیجه یی عالی در کسب و کار شما داشته باشد.

اگر بتوانیم مشتریان قبلی خود را حفظ کنیم یک موفقیت بزرگ در کارمان بدست آورده ایم فروش به مشتریان قبلی به مراتب ساده تر از جذب یک مشتری جدید است اما اینکه چطور می شود یک مشتری را در فضای رقابتی همچنان وفادار نگه داشت کار ساده ای نیست . اما روح ساده ای دارد، شما هم به او وفادار باشید !

اگر شما به منافع و خواسته های او و به آنچه به او وعده کرده اید وفادار بمانید و فقط به فکر منافع خودتان نباشید او هم به شما وفادار خواهد ماند.

به راههای اجرا کردن این هشت قانون برای ایجاد وفاداری در مشتریان فکر کنید :

  1. فلسفه ی فروشتان را بر پایه ارتباطات طراحی کنید.
  2. یک بخش مشخص از بازار و مشتریان را انتخاب کنید و در ارائه محصول و خدمات خود به آن دسته تبحر و تخصص پیدا کنید.
  3. به مشتریانتان کمک کنید که خودش کارش را انجام دهد.
  4. پیشنهاد خودتان را به زبان مشتری و آنچنان که او نیاز دارد مطرح کنید.
  5. در رابطه های کاری به آنچه برای مشتری ارزش ایجاد می کند بیشتر ازسهم خودتان توجه کنید.
  6. به حفظ دوستی بی پایان با مشتری فکر کنید نه در آمد بی پایان انتهای ماه
  7. انجام کامل آنچه وعده داده اید را واقعا در تعهد و برنامه ی کاری خودتان داشته باشید.
  8. برای داشتن خدمات پس از فروش بی عیب و نقص برنامه ریزی کنید.