12 کلید طلایی در فروش

12 کلید طلایی در فروش
 1. در هر موقعیت فروش بی مهابا عمل کنید . نیروهای ناشناخته به کمکتان خواهند آمد
 2. در فروش برگ برنده را توسعه دهید . اختلاف‌های کوچک در توانایی شما با دیگران در یک زمینه می‌تواند موجب تفاوت‌های فاحش در نتایج باشد .
 3. برای موفقیت در فروش تمام طرح‌هایتان را بنویسید . طوری که تمام جنبه‌های فعالیتتان را پوشش دهد .
 4. خودتان را به عنوان مشاور بدانید تا فروشنده . اول در فکر خودتان و سپس در فکر فروشنده .
 5. به مشتری نزدیک شوید با این ایده که می‌خواهید در حل یک مشکل یا کسب یک هدف به او کمک کنید ، نه برای فروش یک محصول یا خدمات .
 6. از جزئیات کامل آنچه که می‌فروشید و آنچه رقیبانتان می‌فروشند آگاهی کامل داشته باشید .
 7. یاد بگیرید تا از تلفن به صورت حرفه ای و ماهرانه به عنوان ابزار اصلی تجارت استفاده کنید .
 8. قاعده ی طلایی فروش را تمرین کنید . “به دیگران همان گونه بفروش که دوست داشتی به تو بفروشند”
 9. از رضایت نامه ی مشتریان راضی در هر فرصت مناسب استفاده کنید .
 10. در گفتگو با مشتری هرگز ایراد نگیرید ، محکوم یا شکایت نکنید .
 11. صداقت را به عنوان عامل مهم فروش در نظر داشته باشید . هیچ چیزی مهم تر از صداقت در فکر شما نیست .
 12. تمایل قبلی مشتری به دیگران را با پرسیدن یک سوال خوب درباره ی نتیجه یا منافع محصولتان بشکنید .