فنک   نرم افزارهای فنک

نرم افزار فنک به بیان ساده ابزار هوشمند مدل سازی، اجرا و مدیریت و توسعه هر کسب و کاری است، فنک امکان استفاده از زبان استاندارد مدل سازی فرآیند در کسب و کار (BPMN) را فرآهم آورده است و با استفاده از ابزارهای هوش تجاری (BI) بستر تحلیل و تصمیم گیری های هوشمندانه (DSS) در تمامی سطوح سازمانی را فرآهم می آورد. فنک جهت اجرای صحیح و کامل فرآیندهای کسب و کار، همه ابزارهای  اتوماسیون منابع سازمان (ERP) و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) را ایجاد کرده و با بهره گیری از تکنولوژی های جدید از قبیلreal time applications , angular.js , web api  و … باعث ایجاد جریان روان اطلاعات و سادگی کاربری خواهد شد و در پی آن ارتقای بهره وری ، کم کردن هزینه ها و رشد کسب و کار را در برخواهد داشت.
 مجموعه سازمانی فنکماژول مدیریت فرآیندنرم افزار بهای تمام شدهنرم افزار بودجه فنکمدیریت ارتباط با مشتریتجمیع کارکرد پروژه
ویژگی1
ویژگی2
ویژگی3
ویژگی4
ویژگی5
ویژگی6

تجربه مشتریان

نام
گروه صنعتی اتحاد
گروه صنعتی اتحاد
زرام
زرام
CAZMO
CAZMO