cropped-Icon-1.png نرم افزارهای سایان

شمارنده معنایی است که سایان در نام و در دل خود دارد و کنار شما ایستاده تا مدیریت دقیقی بر روی جریان کار و اطلاعاتی مالی کسب و کار پیشرفته و در حال توسعه تان داشته باشید، دومین مجموعه نرم افزاری کسب و کار سایان پرداز، پاسخگویی به نیاز شرکت ها، صنایع و کارخانجات متوسط و بزرگ را هدف طراحی و پیاده سازی خود قرار داده است. بسته نرم افزاری سایان با طراحی حرفه ای و انعطاف پذیری بی نظیر خود به عنوان یک سرمایه گذاری زودبازده با کمترین هزینه در هر سازمانی بهترین گزینه خواهد بود.

 بسته مالی حسابداری سایانبسته صنعتی سایانبسته بازرگانی سایانبسته پیمانکاری سایانبسته خدماتی سایان
ویژگی 1
ویژگی 2
ویژگی 3
ویژگی 4
ویژگی 5

تجربه مشتریان

گروه صنعتی اتحاد
گروه صنعتی اتحاد
شرکت نفیس کاران
شرکت نفیس کاران
شرکت صنعتی بازرگانی بابایی
شرکت صنعتی بازرگانی بابایی
شرکت اینترنت سان
شرکت اینترنت سان