نرم افزار یاراد نرم افزارهای یاراد

یاراد در معنا، فعل امر آفریدن است و دیدگاه یاراد شروع قدرتمند هر کسب و کاری است که هدف متعالی خود را ترسیم کرده باشد. این بسته نرم افزاری اولین مجموعه از سری نرم افزارهای کسب و کار شرکت سایان پرداز میباشد که با هدف پاسخگویی به نیاز اصناف و شرکت های startup و کسب و کارهای کوچک طراحی و پیاده سازی شده است. از مهم ترین ویژگی های بسته نرم افزاری یاراد دارا بودن قابلیت های کامل و در عین حال قیمت مناسب آن میباشد و نیز امکان ارتقا نرم افزار با پیشرفت کسب و کار شما صورت خواهد پذیرفت .
 نرم افزار یاراد فروشگاهینرم افزار یاراد مکانیزه اصنافنرم افزار یاراد شرکتینرم افزار یاراد خدماتینرم افزار یاراد تولیدی
ویژگی1
ویژگی2
ویژگی3
ویژگی4
ویژگی5
ویژگی6

تجربه مشتریان

رضایت نسبی داشته است.نیاز بیشتر به همکاری در زمینه های مختلف نرم افزاری به چشم میخورد.

اینترنت سان
اینترنت سان

خوب

گروه صنعتی اتحاد
گروه صنعتی اتحاد

نسبتا خوب

زرام
زرام

Very well

CAZMO
CAZMO